خبرها

اخبار

خبرها

 زنجان نامه جهاددانشگاهی شد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی زنجان و سازمان نظام مهندسی معدن استان امضا شد